Personuppgifter

I denna policy definierar vi begreppet “personuppgifter” som information som, direkt eller indirekt, kan identifiera en fysisk person. Begreppet omfattar inte information som har anonymiserats så att den inte kan kopplas till, eller identifiera en fysisk person.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för hanteringen av personuppgifter är T Invent HB (969679-0550), Verkstadsgränd 1, 462 33 Vänersborg.

Personuppgifter vi samlar in

Order- och leveransuppgifter

I samband med köp ber vi dig endast att uppge information som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal, ge dig korrekt service och säkerställa en trygg leverans. När du slutför ditt köp och väljer betalmetod efterfrågas därför:

  • Namn
  • E-postadress
  • Postnummer
  • Personnummer (lagras endast av extern betalningsleverantör om det krävs för valt betalsätt)
  • Adress
  • Mobilnummer

Betalningsuppgifter

I samband med köp lämnas den information som behövs för den valda betalmetoden, till exempel personnummer och/eller kortuppgifter. Vi använder oss av externa betalningsleverantörer som tydligt framgår vid köptillfället, som hanterar alla våra betalningar och vi lagrar därför aldrig några av dina betalningsuppgifter i våra system. Här kan du läsa mer om hur Klarna behandlar dina personuppgifter.

Tekniska uppgifter

Uppgifter om den utrustning du använder vid besök av vår webbplats, såsom IP-adress, din enhet, operativsystem samt webbläsare och version.

Kunduppgifter

Vi samlar även in information om din besöksstatistik samt vilka varor eller erbjudanden du visat intresse för.