Gör fast eller håll säkert i tampens ända

Försäkra dig om att linan kan löpa fritt!

Kasta upp ankaret på land

Efter utkast, dra lugnt in tampen

När båten ligger bra, kliv iland och förtöj båten på vanligt sätt

Undvik att kasta mot person i land

Tänk på att en spänd lina kan ge rekyl om fästet släpper